Transport ręczny i jego bezpieczeństwo

stanowisko pracyW przestrzeni branży transportowej i przemysłowej coraz rzadziej wykorzystuje się pierwiastek ludzki starając się przede wszystkim zapewnić swojemu przedsiębiorstwu maksymalny stopień mechanizacji, usprawniając tym samym proces przetwórczy. Okazuje się jednak, że siła ludzkich mięśni jest ciągle istotnym elementem działania branży przemysłowej, a przenoszenie poszczególnych elementów na krótkich dystansach obsługiwane jest przede wszystkim przez transport ręczny.

 Ze względu na to, że tego typu czynności wykonywane są w sposób powtarzalny każdego dnia, pracownicy oraz ich pracodawcy muszą brać pod uwagę najważniejsze wytyczne bezpieczeństwa oraz ergonomii, dzięki którym mieliby możliwość funkcjonowania w sposób bardziej odpowiedzialny i z troską o swoje zdrowie. Pracownicy muszą wiedzieć, że w pewnych sytuacjach nie mogą się podejmować dźwigania ciężkich rzeczy, zwłaszcza wtedy, kiedy cierpią na jakieś określone dolegliwości, o których powinien wiedzieć ich przełożony. Ten z kolei ma w obowiązku nie tylko uświadamiać swoich podwładnych co do ryzyka całego przedsięwzięcia, ale i zapewnić im wszelkie niezbędne narzędzia, akcesoria i sprzęty, dzięki którym nie tylko możliwe jest sprawniejsze wykonywanie zadań, ale i odciążenie organizmów ludzkich. Ze względu na to, że transport ręczny może pociągać za sobą zwiększone ryzyko przeciążeń oraz uszkodzenia ciała, wszelkiego rodzaju prace wymagające samodzielnego poruszania się po przestrzeni hali, powinny być zorganizowane przede wszystkim w sposób bezpieczny i higieniczny. Wszystkie osoby zatrudnione przy tego typu pracach, powinny być pełnoletnie i zdrowe oraz posiadać wiedzę z zakresu swoich obowiązków oraz sposobów wypełniania przydzielonych im funkcji świadomie i z troską o swoje ciała, mając na uwadze, że transport ręczny niesie ze sobą podstawowe zagrożenia, do których należy między innymi ryzyko upadku z wysokości, prawdopodobieństwo urazów mechanicznych oraz chorób przeciążeniowych powiązanych przede wszystkim z monotonią pracy oraz utrzymywaniem wymuszonej pozycji ciała.

Przenoszenie rzeczy o nietypowych gabarytach, substancji żrących oraz chemicznych wymaga nie tylko ostrożności, ale i znajomości obsługi poszczególnych sprzętów i urządzeń, dlatego też w gestii pracodawcy leży regularne poddawanie swoich pracowników kursom doszkalającym, dzięki którym są oni w stanie bardziej świadomie wykonywać swoja pracę. Wszyscy bez wyjątku powinni też przechodzić kursy instruktażowe i szkolenia, na których zdobywaliby wiedzę nie tylko z zakresu norm bezpieczeństwa i higieny, ale także obsługi urządzeń, minimalizując ryzyko uszkodzeń ciała oraz lepiej dbając o przenoszone elementy konstrukcyjne i półprodukty. Przedsiębiorcy pracujący w branży tworzącej wyposażenie transportu starają się stawać na wysokości zadania produkując sprzęt mający przede wszystkim usprawniać proces pracy i odciążać osoby, które mają z nim bezpośrednią styczność. Wszelkiego rodzaju wózki, które są najczęstszym elementem wspomagającym transport ręczny, powstają ściśle w oparciu o wytyczne ergonomii, dzięki czemu gwałtowne szarpanie obciążonego wózka jest nieskuteczne, a w ruch można go wprowadzić dopiero za pomocą delikatnego popchnięcia. W taki sposób producenci starają się dbać o organizmy ludzi umożliwiając jednocześnie poprawę jakości pracy. W wielu wózkach pojawiają się dodatkowo elektroniczne wagi, dzięki którym możliwe jest precyzyjne ustalenie gabarytów i masy przewożonego ładunku, które są niezwykle istotne i obłożone określonymi przepisami prawnymi.

Pracownicy i pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka oraz, że nie jest dopuszczalne ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. Wózki powinny też zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku i posiadać sprawnie działające hamulce, a masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym po terenie poziomym, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 600 kg na pracownika. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jednym z najczęściej stosowanych urządzeń wspomagających transport ręczny jest popularna taczka, która też posiada określone wymogi stosowania. Warto więc uwzględnić to, że masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z jej masą, nie może przekraczać 100 kg - po twardej nawierzchni i 75 kg - po nawierzchni nieutwardzonej i że niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na taczce po pochyleniach większych niż 8% oraz na odległość przekraczającą 200 m.ergonomia pracy

Ręczne prace transportowe powinny w pierwszej kolejności zapewnić maksymalne ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego tak, żeby możliwe było zagospodarowanie czasu pracy także na odpowiednie przerwy na odpoczynek. Dodatkowo wyeliminowane powinno być nadmierne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, uwzględnienie wszelkich wymogów ergonomicznych oraz skrócenie do minimum odległości ręcznego przenoszenia określonych przedmiotów. Na zwiększonych dystansach powinny być już uruchamiane elementy mechaniczne, które nie wymagałyby używania bezpośredniej siły mięśni ludzkich. Pracownicy na hali czy w magazynach powinni zdawać sobie sprawę także z tego, że niezwykle istotne jest także przenoszenie rzeczy w odpowiedni sposób z zachowaniem odpowiedniej postawy ciała. Ważne jest więc między innymi to, żeby przemieszczać przedmioty trzymając je jak najbliżej ciała, nie wykonywać podczas dźwigania skrętów tułowia i zadbać o to, żeby nie było jakiejkolwiek niestabilności podłoża oraz ograniczonego pola widzenia. Pracodawca powinien więc zapewnić wystarczającą przestrzeń do transportu, zwłaszcza w płaszczyźnie poziomej, dzięki czemu możliwe byłoby zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy. Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być równa, stabilna i nieśliska, dlatego też niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to ryzyko wypadku.

losowy artykuł

Smycze dla psa

 

Kolorowe, jednolite, błyszczące, pstrokate, automatyczne, tradycyjne, przeznaczone na rower, odblaskowe, skórzane, łańcuchowe czy materiałowe – wybierając odpowiednią dla swojego pieska smycz można nabawić się o zawroty głowy. Właściciele mają do dyspozycji ogromny asortyment tego typu akcesoriów, dzięki którym sztuka wychodzenia psa na smyczy ma okazać się łatwiejsza i przyjemniejsza. Wielu z nich napotyka jednak na szereg różnych problemów. Smycz przez wielu pupili uważana jest bowiem za ostateczne zło, co rzutuje na niepokornym zachowaniu zwierzęcia podczas spaceru. Jak nauczyć zatem psa posłuszeństwa? Na co warto zwrócić uwagę przymierzając się do zakupu smyczy dla naszego pupila? Czy smycz może być niebezpieczna dla naszego ukochanego zwierzaka?